Der Müllwerfer und Der Maulwurf

En sommar satt jag och min sambo i trädgården med hans mamma i Tyskland och pratade (alltså, hon pratade och jag försökte staka mig fram på tyska med fler meningar än en i taget). Vi diskuterade gräsmattor och jag ville uttrycka att man ju kan få problem med mullvadar. På min cowboy-tyska tänkte jag att jord heter väl Mull eller Müll, som i svenska mylla, och eftersom de “kastar upp” jord ur marken borde väl verbet werfen för kasta funka. I detta läge tänkte jag inte hur det svenska “-vad” i mullvad skulle komma in, utan min rusande hjärna försökte hastigt skapa ord medan jag pratade. Så jag sa “Müllwerfer”, vilket utlöste ett hejdlöst skrattande hos de båda andra. De i tyskan bevandrade läsarna förstår genast att jag precis sagt “sopkastare”, vilket jag snabbt fick förklarat för mig. Detta ger åtminstone mig en sinnebild av en mullvad i blåställ som far gatan runt och kastar sopor till höger och vänster…

Men jag nöjde mig ju inte här. När jag fick höra att det heter Maulwurf, var jag tvungen att grotta lite i detta. Hur kan det heta det och ändå vara helt fel med ordet Müllwerfer? Och varför heter det “mullvad” på svenska?

Jo, på tyska betyder Müll alltid sopor, även om det låter som mylla för en svensk. Sedan verkar ordet Maulwurf ha genomgått många förändringar med lite olika betydelser. Wurf - syftar det på en kulle eller ett kast? Maul betyder “mun” (jämför svenska mule), och -wurf har trots allt med werfen att göra, och betyder kast. Så Maulwurf betyder “(som) kast(ar) med munnen”, vilket mullvadar verkar göra. Här inser jag ju min egen ignorans kring mullvadar och hur de egentligen beter sig. Jag fick alltså för mig att “mull” i mullvad hade med mull-mylla-jord att göra.

Så till det svenska namnet mullvad. Det härstammar från mull, alltså det pulverformiga material som uppstår när växter förmultnar, och verbet vada, som betyder gå i. En mullvad är alltså någon som vadar i mull (jord). I svenskan ser man alltså lite annorlunda på mullvadens aktiviter, och kallar den därefter.

I min iver att konstruera detta djurs namn på tyska, hamnade jag alltså mitt emellan dessa namn med en förvrängning av mylla från svenskan och kasta från tyskan. Ibland är språk en väldigt hal is…