Välkommen till Ordvild!

Jag älskar ord, text och böcker. Och språk! En bokmal och ordnörd, som både läser och skriver text, och alltid hittar korrekturfel. Och med en passion för det naturliga och långsiktigt hållbara.

Ordvild erbjuder korrekturläsning, språkgranskning och textredigering av bokmanus, avhandlingar, rapporter och text för webben – på både engelska och svenska. Det går även få översättningar och granskning av svenska från engelska, ryska och tyska.

Min inriktning är följande teman:

~ naturvetenskap & teknik ~
~ hållbarhet & samhällsutveckling ~
~ filosofi, hälsa & mindfulness ~
~ fantasy & scifi ~

Kvalitet, enkelhet och fantasi är mina ledord. Och mitt favoritord är förvisso

Kontakt

Kontakta mig, Sara Skenhall, på ordvild[at]pm.me för mer information, referenser och offert. Jag har enskild firma och FA-skattsedel.

Sara med företaget Ordvild, civilingenjör i tillämpad hållbarhet och industriell ekologi. I kombination med din nuvarande verksamhet inom ordgranskning blev du den ideala korrekturläsaren. Tack!

Nikolas & Ingrid Berg och Martin Hultman, författare till Naturens rättigheter

Typtjänster

  • Korrekturläsning av färdigskrivet manuskript; jag rättar språk- och redigeringsfel så att texten blir klar för tryck eller publicering.
  • Språkgranskning av pågående skrivprojekt där jag ger feedback på korrekturfel, formuleringar och disposition. Beroende på ämne kan jag även kommentera innehållet och syna fakta.
  • Lektörsläsning av fantasy & scifi avseende språk, berättelsens flöde och innehåll.
  • Redigering och utformning av text för rapporter, informationsmaterial eller webbsidor. Jag skriver utifrån dina önskemål på innehåll och stil.
  • Översättning från ryska till svenska av tidningstext eller fackspråk, samt till och från engelska inom naturvetenskap, hållbarhet och teknik. Granskning av svenska översättningar från ryska, engelska och tyska avseende språkligt flyt så inte originalspråket skiner igenom på ett ofördelaktigt sätt.

Jag kan åta mig textuppdrag med krav på sekretess, kontakta mig för hantering.

Dina kommentarer på min uppsats i demografi var precis vad jag behövde för att komma vidare!

Johan, student

Bakgrund

Jag är civilingenjör från Chalmers, med master i industriell ekologi och en grundutbildning i bioteknik. I mitt yrkesliv har jag jobbat med hållbarhetsbedömningar, klimatberäkningar och miljöpåverkansanalys (livscykelanalys) på IVL Svenska Miljöinstitutet, både inom ramen för forskningsprojekt och konsultuppdrag. Innan högskolestudierna läste jag ryska på Tolkskolan, och i detta spår har jag jobbat med språkanalys, översättning och handläggning på Utrikesdepartementet och i Försvarsmakten. Nu kombinerar jag mina erfarenheter med en önskan att driva egen firma genom att vara frilansande textgranskare.

Jag har ett starkt driv för hållbarhet – eller som det egentligen borde kallas: bärkraftighet och uthållighet. Min bakgrund har starkt präglat mig till ett systemanalytiskt och kritiskt tänkande där detaljerna är lika viktiga som helheten, något som även går att applicera på text och information. Jag är nyfiken på kombinationen av det naturliga, vilda och intelligenta i livets former, och hur detta utvecklar människan och civilisationen som en del av naturen.

Det mesta av det jag läser på ovan givna teman är på engelska, och jag har själv både läst och skrivit mycket vetenskaplig text på detta språk. Jag har också en favoritnisch i den ryska 1800-talsromanen, som jag helst avnjuter på originalspråk.

Din korrektur av mitt examensarbete är fortfarande det bästa korrekturet jag fått i min karriär.

Markus Millinger, disputerad forskare inom bioenergi